[bsa_pro_ad_space id=1 link=rovnaké] [bsa_pro_ad_space id=2]

Prejsť na obsah

[Vc_row] [vc_column] [vc_column_text]


Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia medzi vami, používateľom tejto webovej lokality a spoločnosťou G3 Newswire, vlastníkom a poskytovateľom tejto webovej lokality. G3 Newswire berie súkromie vašich informácií veľmi vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše používanie akýchkoľvek údajov zhromaždených nami alebo poskytnutých vami v súvislosti s vaším používaním webovej stránky.

 

Ochrana osobných údajov
Dátum: 15. mája 2018

1. Kto je zodpovedný za správu mojich informácií?
G3Newswire a všetky webové stránky, aplikácie a časopisy prevádzkované a/alebo vytvorené v súvislosti s nimi sú vlastnené a spravované:
Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, Spojené kráľovstvo („my“ alebo „nás“).

Toto je naše Oznámenie o ochrane osobných údajov a vysvetľuje, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame a chránime vaše osobné údaje.
Sme zodpovední za zhromažďovanie a správnu správu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Vaše osobné údaje budeme uchovávať v bezpečí a vami poskytnuté informácie budeme používať v súlade s platnými zákonmi na ochranu súkromia a údajov a podmienkami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

2. Aké informácie zhromažďujeme?
Údaje, ktoré zhromažďuje a ukladá Gaming Publishing, zahŕňajú iba kontaktné informácie, ako napríklad meno a e-mailové adresy. Neuchovávame žiadne ďalšie informácie o používateľoch G3Newswire, aplikácie G3Newswire ani akýchkoľvek súvisiacich digitálnych produktov od Gaming Publishing. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne finančné informácie od používateľov, keďže služby spoločnosti sú poskytované bezplatne alebo spoplatnené. Z webovej stránky nezhromažďujeme informácie o súboroch cookie a neuchovávame žiadne používateľské údaje z webovej lokality. Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám a údaje o obsahu používame iba na poskytovanie spravodajských služieb našim predplatiteľom. Nezhromažďujeme ani neukladáme prihlasovacie údaje a podrobnosti o účte pre žiadnu zo služieb, webových stránok alebo publikácií od Gaming Publishing a nezhromažďujeme používateľské záznamy, ako napríklad pohlavie, rodné mesto, dátum narodenia a históriu nákupov, keďže nejde o služby. poskytuje Gaming Publishing.

Gaming Publishing nezhromažďuje ani neukladá údaje o pohybe GPS, fotografie, kontakty ani informácie z kalendára. Naše stránky, služby a aplikácie nezhromažďujú ani neukladajú údaje senzorov z inteligentných zariadení a nezhromažďujeme informácie o sociálnych sieťach, vrátane poverení a akýchkoľvek informácií z verejných príspevkov alebo komunikácie.

3. Údaje o polohe a čase v našej mobilnej aplikácii
Ak používate mobilné aplikácie G3Newswire alebo G3i, nezhromažďujeme technológiu GPS (alebo inú podobnú technológiu) na určenie vašej aktuálnej polohy. V mnohých prípadoch váš webový prehliadač alebo platforma mobilného zariadenia poskytne ďalšie nástroje, ktoré vám umožnia kontrolovať, kedy vaše zariadenie zhromažďuje alebo zdieľa konkrétne kategórie osobných údajov. Vaše mobilné zariadenie alebo webový prehliadač môže napríklad ponúkať nástroje, ktoré vám umožnia spravovať používanie súborov cookie alebo zdieľanie polohy. Odporúčame vám oboznámiť sa s nástrojmi dostupnými na vašich zariadeniach a používať ich.

4. Ako používame vaše informácie?
Informácie, ktoré poskytnete, sa používajú iba na;
• poskytovať spravodajskú a informačnú službu venovanú odvetviu, o ktoré sa zaujímate
• povedať vám o iných produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať (pozri nižšie);
• spravovať otázky zákazníckeho servisu; a
• aby ste nám pomohli poskytnúť podrobnosti alebo informácie, o ktoré ste mohli požiadať.

5. Na akom právnom základe budeme spracúvať vaše údaje?
Vaše osobné údaje budeme vždy spracovávať na základe zákonných dôvodov, a to najmä na základe nižšie uvedených dôvodov:

Legitímny záujem
Vaše meno a e-mailové kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli, môžeme použiť, aby sme vás informovali o produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme s tým prestali.

Právna povinnosť
Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj bez vášho súhlasu v rozsahu, v akom nám to ukladá zákon alebo nariadenie.

6. S kým budete zdieľať moje informácie?
Gaming Publishing nebude zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, môžeme však vaše osobné údaje zverejniť bez vášho súhlasu v súvislosti s akýmkoľvek súdnym konaním alebo prípadným súdnym konaním a za účelom preukázania, výkonu alebo obrany našich zákonných práv.

7. Ako spravujete moje informácie?
Šifrovanie a bezpečnosť
Na zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov používame rôzne technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, vrátane šifrovacích a autentifikačných nástrojov.

8. Aktualizujete svoje údaje?
Ak by ste chceli zmeniť akékoľvek svoje preferencie týkajúce sa spôsobu, akým môžeme použiť vaše informácie na priamy marketing, aktualizujte svoje používateľské preferencie prostredníctvom e-mailu na james@gamingpublishing.

9. Ako dlho budeme uchovávať vaše informácie?
Máme zavedený systém lehôt uchovávania, aby sme zabezpečili, že vaše informácie budú uložené iba vtedy, keď sú potrebné na príslušné účely alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Ak vaše informácie už nie sú potrebné, zabezpečíme ich likvidáciu alebo vymazanie bezpečným spôsobom.

10. Vaše práva
Máte právo sa nás kedykoľvek opýtať: -
• potvrdiť, či uchovávame niektoré z vašich osobných údajov;
• poslať vám kópiu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás uchovávame;
• opraviť akékoľvek nepresnosti vo vašich osobných údajoch a doplniť relevantné podrobnosti, ak sú osobné údaje, ktoré uchovávame, neúplné;
• vymazať (v rámci možností) akékoľvek vaše osobné údaje, ak nám to ukladá zákon;
• prestať spracúvať vaše osobné údaje, ak nám to ukladá zákon;
• poskytnúť vám prenosnú kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, ak nám to ukladá zákon;
• zastaviť spracúvanie akýchkoľvek vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov; a
• prestať vám posielať marketingové materiály. Upozorňujeme však, že vám môžeme naďalej posielať správy súvisiace so službami (tj nemarketingové), ako sú e-mailové aktualizácie

Ak sme dospeli k rozhodnutiu, ktoré sa vás týka automatickým spracovaním vašich osobných údajov, máte právo s niekým hovoriť a prediskutovať toto rozhodnutie.
Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe toho, že ste nám na to dali súhlas, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a svoj súhlas odvolať
Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto práv alebo chcete namietať proti používaniu vašich osobných údajov, napíšte nám na nižšie uvedenú adresu.
Koordinátor ochrany údajov, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, Spojené kráľovstvo.

Alebo e-mailom na: james@gamingpublishing.co.uk

11. Vzťahuje sa oznámenie na prepojené webové stránky?
Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na túto webovú stránku, takže keď prepojíte iné webové stránky, mali by ste si prečítať ich vlastné zásady ochrany osobných údajov.

12. Kedy monitorujete telefónne hovory?
Nezaznamenávame telefónne hovory, ktoré máte s našimi zamestnancami.

13. Ako aktualizujeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov?
Naše oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolujeme a akékoľvek aktualizácie umiestnime na našu webovú stránku.

14. Na koho sa môžem obrátiť, ak mám otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov?
Môžete nás tiež priamo kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho oznámenia o ochrane osobných údajov alebo informácií, ktoré o vás uchovávame.

Napíšte nám na nižšie uvedenú adresu.
Koordinátor ochrany údajov, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, Spojené kráľovstvo.
Alebo e-mailom na: james@gamingpublishing.co.uk
Alebo zavolajte na: +44 (0) 1282 686586
Ak nie ste spokojný s naším vybavovaním akejkoľvek sťažnosti, máte tiež právo kedykoľvek vyjadriť svoje obavy britskému komisárovi pre informácie: https://ico.org.uk

Prečítajte si pozorne túto politiku ochrany osobných údajov.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator][/vc_column][/vc_row]